Razem dla: Równowaga w życiu, Trwałość  i stworzenie lepszego środowiska.

Filozofia Neohumanistyczna

Neohumanizm to miłość do wszystkich stworzeń wszechświata, do świata ożywionego i nieożywionego. To duch humanizmu rozszerzony na wszystko: wyniesienie on humanizmu ku uniwersalizmowi.

 

Medytacja, Joga

Medytacja jest starożytną praktyką, której korzenie sięgają tysięcy lat wstecz. Rozwinięta została przez mistyków, poszukujących we wnętrzu swego umysłu źródła spokoju i radości.

Joga powszechnie kojarzy się z ćwiczeniami fizycznymi, które rozciągają ciało, czynią je gibkim i sprawnym. W Sanskrycie postawy Jogi nazywane są asanami. Słowo “asana” oznacza – “pozycja komfort fizyczny i mentalny spokój.”

Ananda Putta Bhumi

"Ananda Putta Bhumi" oznacza w Sanskrycie "Miejsce Czystych Myśli." Nazwa ta ma swoje odzwierciedlenie w praktyce. Idee i nauki P. R. Sarkara oraz nauczana przez aczariów medytacja i jogiczny styl życia oczyszczają zarówno ciało, jak i umysł.


Ananda Marga


Nauczanie Ananda Margi obejmuje szeroki zakres tematów takich jak mistycyzm, kosmologia, socjologia, historia, joga, zdrowie, psychologia, filologia, ekonomia, gospodarka, muzyka czy literatura. Jako społeczna organizacja, Ananda Marga ma swe źródło w Indiach. Jest globalną organizacją z tysiącami oddanych zwolenników pracujących w każdym kraju świata. Działalności Ananda Margi to szeroki wachlarz projektów mających na celu dobrobyt ludzkości, jak również wszystkich innych żywych istot, środowiska i planety jako całości.